Cần tăng cường tính tích cực trong giảng dạy. Dạy học tích cực là các phương pháp dạy học có sự huy động học viên tham gia chủ động vào quá trình học tập; giáo viên là người tổ chức các hoạt động học tập để học viên chủ động tham gia, nhằm đạt được mục tiêu học tập.  

Khác với kiểu dạy học truyền thống, lấy giáo viên là trung tâm, thì dạy học tích cực lấy học viên là trung tâm của quá trình dạy học, học viên tích cực chủ động tham gia, phê phán và giải quyết vấn đề, giáo viên là người tạo thuận lợi cho hoạt động học. Kết quả là giúp cho tri thức tự phát hiện, trí tuệ phát triển cao, học viên tự tin vào năng lực tự tiến bộ, tự học suốt đời. 

Một số phương pháp dạy học tích cực có thể áp dụng:

+ Phương pháp thảo luận nhóm: Trước khi bắt đầu buổi học giáo viên chia tốp thành các nhóm 3- 5 người. Giao cho các nhóm nội dung cần thảo luận của ngày hôm sau, hướng dẫn cách tìm kiếm thông tin và trình bày. Sau  khi phân công có thể cho học viên chuẩn bị nội dung 1 – 2 ngày. Sau khi 1 nhóm trình bày, các nhóm còn lại suy nghĩ và nêu ý kiến của mình về phần trình bày đó. Kết thúc buổi học, giáo viên tổng hợp và tóm tắt lại các nội dung của buổi thảo luận.  Phương pháp thảo luận nhóm không những giúp phát triển tư duy người học mà còn rèn luyện cho học viên kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kĩ năng thuyết trình, đây là những điều rất quan trọng cho hoạt động nghề nghiệp sau này của học viên.

- Phương pháp đóng vai: Trước tiên giáo viên cần viết bản hướng dẫn đóng vai với một số thông tin như tên tình huống, mô tả khái quát về tình huống (vấn đề gì, hoàn cảnh, địa điểm , nhân vật…) khi mô tả thường không tỷ mỉ, khuyến khích khả năng ứng tác linh hoạt, sáng tạo của học viên. Tiếp đến hướng dẫn học viên chia nhóm , phân vai, thảo luận để chuẩn bị, quy định thời gian, địa điểm tiến hành thảo luận. Sau khi nhóm được chọn diễn xong tình huống, cho các nhóm khác bình luận, thảo luận. Sau cùng giáo viên nhận xét và rút ra bài học. Phương pháp này ngoài dạy kiến thức, kĩ năng còn giúp dạy thái độ cho học viên trong công việc, nhưng điều kiện là cần những phòng giảng đủ lớn.

- Phương pháp học theo chuyên đề: Khi học viên bắt đầu sang khoa thực tập mới, giáo viên tiến hành giao cho học viên chuẩn bị những chuyên đề học tập. Một số chuyên đề đã được chúng tôi triển khai cho học viên  làm như “Đánh giá đặc điểm đau trong 3 giờ đầu tiên của bệnh nhân viêm ruột thừa cấp điều trị tại khoa ngoại chung bệnh viện đa khoa Sơn Tây” hay “Thống kê các thuốc được sử dụng tại khoa hồi sức bệnh viện đa khoa Sơn Tây”,… học viên tiến hành thu thập thông tin thống kê trên bệnh nhân, tìm kiếm hình ảnh thực tế, thuyết trình chuyên đề trước cả nhóm. Phương pháp học theo chuyên đề giúp học viên phát triển tổng hợp các năng lực cá nhân cho giải quyết các vấn đề của công việc, giúp hoàn thiện kiến thức và các kĩ năng mềm cho công việc trong tương lai.

- Phương pháp tự thảo luận lâm sàng: Giáo viên biên soạn giáo án giảng thực hành và giao cho các nhóm tự chuẩn bị sau đó lên lớp trước tốp. Các thành viên còn lại trong tốp quan sát và đặt câu hỏi cho nhóm thực hiện trả lời. Một số nội dung đã được triển khai thí điểm như các bài “Nghe phổi và nhận định”, “Khám và đánh giá ý thức bệnh nhân theo thang điểm Glasgow”,…Tuy nhiên để áp dụng phương pháp này thì nội dung các bài giảng phải ngắn gọn và được viết hết sức cụ thể để học viên  có thể chuẩn bị và lên giảng được.

- Phương pháp dạy học bằng bài tập tư duy: Trước buổi học giáo viên cần giao trước các bài tập tư duy cho học viên chuẩn bị. Các bài tập tư duy hay tình huống lâm sàng có thể được trình bày dưới các hình thc sau: mô ttình hung dưới dạng đoạn văn, sdng những đoạn clip thu thập từ Youtube hoặc giáo viên tự thiết kế trong quá trình đi hướng dẫn bệnh viện; sử dụng các đoạn âm thanh ngn ví dụ các tiếng tim bệnh lý, tiếng ran ở phổi; sdng các tranh nh, hình v ví dụ hình ảnh bệnh nhân vàng da, thiếu máu, sao mạch, bàn tay son, … Một tình huống tốt thường có ba phần: Mở đầu, phát triển và kết thúc. Phần mở đầu giới thiệu tình huống và nhân vật, bước đầu tạo lập bối cảnh mà nền trên đó tình huống được diễn ra. Phần phát triển cung cấp cho người học những chi tiết và dữ kiện cần thiết cho công việc thảo luận, tổng hợp nên giải pháp và cũng là phần mà những mâu thuẫn, xung đột được đẩy lên đến đỉnh điểm, buộc người học phải có sự lựa chọn. Phần kết luận trong một tình huống thường là một kết thức mở với một câu hỏi được nêu ra, yêu cầu người học phải giải quyết.  Ví dụ tình huống: “Bệnh nhân nữ, 40 tuổi, tới khám với lý do đau bụng vùng thượng vị, thường xuất hiện khi đói, ăn vào thì đỡ đau. Trường hợp này em nghĩ tới nguyên nhân gì? Cần thực hiện những nội dung khám gì để chẩn đoán bệnh?”. Quá trình dạy học bằng bài tập tư duy, giáo viên cần cho học viên trong tốp thảo luận về cách giải quyết tình huống của bạn học, sau đó kết luận và tổng kết kiến thức rút ra được từ tình huống. Phương pháp dạy học bằng bài tập tư duy đã được nhóm nghiên cứu tiến hành xây dựng và triển khai tới các học viên, kết quả ban đầu cho thấy những kết quả rất tốt, học viên linh hoạt hơn trong tư duy, rèn luyện kĩ năng ra quyết định trong giải quyết các vấn đề.