I. Quy định thực tập lâm sàng đối với học viên, sinh viên
1. Nhiệm vụ của Nhóm trưởng SV trong quá trình thực tập lâm sàng

- Tổ chức, phân công các thành viên trong nhóm, đảm bảo cho các thành viên ở đúng vị trí của mình trong quá trình thực tập.
- Là cầu nối giữa các SV và giảng viên, cung cấp kịp thời cho các giảng viên những thông tin liên quan đến việc thực tập của các thành viên trong nhóm.
- Nhắc nhở các SV đảm bảo đúng thời gian học tập tại bệnh viện, tôn trọng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
2. Nội dung công việc của nhóm trưởng SV
- Liên hệ với giáo vụ bộ môn phụ trách lâm sàng, hướng dẫn các bạn SV tập trung tại phòng học của khoa đúng thời gian quy định.
- Phân nhóm SV theo buồng bệnh, phân công các nhóm ở các vị trí khác nhau trong buổi thực tập sao cho các SV có thể hoàn tất các chỉ tiêu lâm sàng theo yêu cầu thực tập lâm sàng tại bệnh viện.
- Xây dựng lịch trực trong đợt thực tập lâm sàng và thông qua giáo vụ bộ môn lâm sàng phê duyệt, trực 2 lần trong tuần
- Tổ chức vệ sinh phòng học lâm sàng, nhắc nhở nhóm thực tập khi ra khỏi phòng tắt đèn, quạt, khóa cửa phòng học. Tổ trưởng chịu trách nhiệm nếu để trong giờ thực tập còn có SV ở trong phòng học.
- Phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc khi học thực tập lâm sàng cho giáo viên phụ trách bệnh viện
3. Quy định đối với  sinh viên học thực tập lâm sàng
- Thực hiện nghiêm túc sinh hoạt tập thể trong thời gian thực tập viện.
- Có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản tài sản ở khu ký túc xá, mỗi đợt đi thực tập có ký nhận sổ bàn giao tài sản.
- Chấp hành nội quy, quy chế bệnh viện và khoa thực tập, tuân thủ theo sự phân công Nhóm trưởng SV, của giảng viên, không đùa giỡn trong bệnh viện.
- Có thái độ đúng mực với giảng viên, nhân viên y tế, bạn học, đoàn kết giúp bạn trong học tập. Có thái độ ân cần niềm nở, nhanh nhẹn sẵn sàng giúp đỡ đối với người bệnh, gia đình người bệnh. Tôn trọng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, tuyệt đối không nhận tiền hoặc gợi ý nhận tiền của người bệnh và gia đình người bệnh dưới bất kỳ hình thức nào. 
- Đi học, trực đầy đủ, đúng giờ, trang phục (quần áo blouse, mũ, khẩu trang, bảng tên SV) theo đúng quy định. Xuất trình bảng tên khi ra vào nhà xe Bệnh viện
- Thực hiện nghiêm quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, giữ gìn trật tự vệ sinh chung, tham gia công tác vệ sinh bệnh viện định kỳ hàng tuần và đột xuất khi có yêu cầu.
- Trong giờ học lâm sàng phải ở đúng vị trí được phân công, không sử dụng điện thoại di động,  không tụ tập, đứng, ngồi ngoài hành lang.
- Thực hiện đúng các qui định về học lâm sàng; có sổ tay lâm sàng, thực hiện đủ chỉ tiêu tay nghề, làm đầy đủ các kế hoạch chăm sóc, bài tập được giao trong suốt quá trình thực tập lâm sàng.
- Tham gia trực tại khoa thực tập theo đúng lịch phân công. Nếu có thay đổi phải báo cáo với giảng viên phụ trách và ký xác nhận trong lịch trực. Sinh viên trực phải viết giao ban vào sổ giao ban, xác nhận trực của ca trực vào sổ tay lâm sàng và báo cáo giao ban vào đầu giờ buổi học sau.
- Thực hiện và giữ gìn tài sản trong phòng trực, phòng giao ban, vệ sinh phòng học lâm sàng.

II. Quy định thực tập lâm sàng đối với giảng viên
1. Khoa Lâm sàng chịu trách nhiệm xây dựng chỉ tiêu lâm sàng đảm bảo mục tiêu đào tạo. Phân công cán bộ tham gia giảng dạy lâm sàng tại Bệnh viện.
2. Giảng viên tham gia hoạt động giảng dạy lâm sàng theo mục tiêu, nội dung kế hoạch của các đối tượng SV.
       3. Chủ nhiệm khoa Lâm sàng chịu trách nhiệm công khai những nội dung liên quan đến tổ chức học tập lâm sàng tại phòng giao ban.
      4. Giáo viên được phân công phụ trách bệnh viện chịu trách nhiệm phổ biến cho SV kế hoạch, mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu , các quy định khi học lâm sàng của từng viện và khoa.
5. Giáo viên phải chấp hành các quy định của bệnh viện trong quá trình hướng dẫn thực tập.
7. Giáo viên hướng dẫn bệnh viện chịu trách nhiệm quản lý SV thực tập. Lập danh sách SV đủ điều kiện, không đủ dự thi kết thúc học phần thực tập lâm sàng và nộp cho phòng Đào tạo, thông báo các trường hợp không đủ điều kiện thi.